Courtyard Gallery, The National Botanic Garden of Wales: Carmarthen

4 June - 31 July 2011

 

 

Artist Sue Arrowsmith is a perfect fit for the National Botanic Garden of Wales - as well as a rather exciting coup for the venue's Courtyard Gallery.

 

 

In her latest exhibition - on show at the Garden from June 4 - Sue uses natural forms as motifs through which to explore painting and drawing.

 

She projects her photographs of the natural world and then working with only black, meticulously records the image, placing marks together, in pencil and watercolour.

 

At first glance, you could be forgiven for thinking "minimalist" and/or "monochrome"  but the innumerable and impossibly delicately drawn and painted lines have a startling depth of character and mood; the mind-boggling variations of shade forming an extraordinary palette.

 

Says Sue: "My earlier works were composed of dense masses of parallel lines, drawn across a flat surface with a ruler. They were purely abstract. After some years, I realised I wanted to work from reality. Now, all my source images are photographed from the natural world and then projected. Trees, plants and scrubland provide endless subject matter, although I still employ similar principles in my work as when they were abstract."

 

She says she's not interested in making 'pretty pictures': "Marks are placed together, single gestures creating textures and rhythms. Large paintings of willows are made with single brushstrokes, brushes chosen for the size of the job. Watercolours are made horizontally, the paper flooded with wet black allowing the paint to seep and flow while retaining a level of control. My drawings are traced in a single motion, out of focus areas treated exactly the same as areas of clarity.

 

"While I am beguiled by nature and all its beauty, it merely serves as the perfect motif so I can explore painting and drawing."

 

Manchester-born Sue has exhibited widely in the UK and Europe since graduating from Goldsmiths College, London in 1990 with a BA Hons Textiles degree. She was a prize-winner in both the John Moores Liverpool Exhibition 20 in 1997 and the NatWest Art Prize, London in 1998, and in 2010 was Artist in Residence at the Josef and Anni Albers Foundation, Connecticut, USA. She lives and works in London.

 

Her National Botanic Garden show - entitled Blowing in the Wind - runs until July 31.

 

 

 

 

 Llinellau cyfathrebu

 

 

Mae gwaith yr Arlunydd Sue Arrowsmith yn gweddu Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru yn berffaith - yn ogystal â chreu cyffro yn Oriel y lleoliad.

 

Yn ei gwaith diweddaraf - sy'n cael ei arddangos yn yr Ardd o Fehefin 4ydd - mae Sue yn defnyddio ffurfiau naturiol fel themau i'w phaentiadau a'i lluniau.

 

Gan weithio gyda du yn unig, mae'n taflunio ffotograffau o'r byd naturiol ac yna dargopio'r ddelwedd yn fanwl gan osod marciau gyda'i gilydd mewn pensil a dyfrlliwiau.

 

Ar yr olwg gyntaf, gellir maddau i chi os ydych yn disgrifio'i gwaith yn "fimimol" a/neu'n "unlliw" ond mae gan y digonedd o linellau cain arddull a naws trawiadol; ac mae'r amrywiaethau anghredadwy o gysgod yn ffurfio paled anhygoel. 

 

Dywedodd Sue: "Roedd fy ngwaith cynharaf yn cynnwys trwch o linellau paralel a luniwyd  ar draws arwyneb gwastad gyda phren mesur. Roedd y gwaith hwn yn hollol haniaethol. Ar ôl ychydig o flynyddoedd, sylweddolais fy mod am weithio o realiti. Nawr, rwy'n tynnu llun delweddau o'r byd naturiol a'u taflunio. Mae o hyd yna ddigon o goed, planhigion a thiroedd prysg i'w harlunio, ond rydw i'n parhau i ddefnyddio egwyddorion tebyg yng fy ngwaith â phetawn yn creu lluniau haniaethol."

 

Dyweda nad oes diddordeb ganddi mewn creu 'lluniau pert': "Rwy'n gosod marciau gyda'i gilydd, mewn symudiadau sengl er mwyn creu gweadau a rhythmau. Rwy'n gwneud paentiadau mawr o goed helyg gyda symudiadau sengl a dewis brwshis sy'n gweddu'r dasg. Rwy'n gwneud lluniau dyfrlliw yn llorweddol, gyda'r papur wedi'i foddi mewn paent du gwlyb er mwyn caniatau iddo lifo tra'n cadw ychydig o reolaeth. Rydw i'n dargopio fy narluniau mewn un symudiad, gan drin ardaloedd allan o ffocws yn yr un ffordd yn union ag ardaloedd clir.

 

"Er bod natur a'i holl brydferthwch yn fy nifyrru, mae'n gweithredu fel y thema berffaith i ymarfer fy mhaentio a'm lluniadu."

 

Mae Sue a anwyd ym Manceinion wedi arddangos ei gwaith yn helaeth yn y DU ac Ewrop ers graddio o Goleg Goldsmiths, Llundain yn 1990 gyda Gradd Baglor y Celfyddydau mewn Tecstiliau. Fe enillodd wobrau yn Arddangosfa Lerpwl John Moores 20 yn 1997 a Gwobr Gelf Natwest, Llundain yn 1998, a bu'n Arlunydd Preswyl yn Sefydliad Josef ac Anni Albers, Connecticut, UDA yn 2010. Mae'n byw ac yn gweithio yn Llundain.

 

Mae ei sioe yn yr Ardd Fotaneg Genedlaethol yn rhedeg tan Gorffennaf 31.

 

 

 

 

 

 

David Hardy

Pennaeth Marchnata a Cyfathrebu/Head of Marketing and Communications

Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru/National Botanic Garden of Wales

01558 667130

077 36 36 55 60

 

 

Follow us on Facebook and Twitter

 

Why not become a fan? There is a 'general' Garden fan site

http://www.facebook.com/pages/Llanarthney-United-Kingdom/The-National-Botanic-Garden-of-Wales/109388516211

and also a more specialised 'Science at the Garden' site, too

http://www.facebook.com/pages/Llanarthney-United-Kingdom/The-National-Botanic-Garden-of-Wales/109388516211#!/pages/Science-at-the-Garden-of-Wales/133021363411183?ref=ts

and on Twitter

@walesbotanic